בנייה רוויה- מהי?

תכנון בניין לפרויקט

בעקבות קצב גידול האוכלוסיה בעולם בכלל ובישראל בפרט לצד שטחים מצומצמים לאכלוס, נוצר צורך לשינוי באופי הבנייה. בנייה רוויה מנצלת את עתודות הקרקע בצורה טובה יותר מבנייה של צמודי קרקע ובתים פרטיים. לכן בשנים האחרונות הבנייה הרוויה תפסה תאוצה ועתה ממוקמת בראש סדר העדיפויות של ערים ורשויות מקומיות. כך למעשה מאפשרת הגדלת צפיפות במרכזי עיר בהם הקרקע יקרה. 

המושג “בנייה רוויה” מתאר תהליך בניית ערים ויישובים חדשים על ידי פיתוח שטחי קרקע למגורים ולתשתיות אמינות לתושבים. תכנון מבנים במסגרת זו מורכב ודורש תיאום בין תשתיות שונות המבטיחות אספקת צרכים לתושבים על בסיס יומיומי. תכנון מקיף ונכון של התשתיות יתחיל ברמה העירונית: רשתות מים, חשמל, כבישים ותחבורה ציבורית, מתחמי בידור וספורט, מסחר ושירותים וישליך על תכנון מבנה בודד וכמו על תפקודה של העיר כולה.

תחום האדריכלות משתנה ומתפתח באופן קבוע, כל שנה מתגלים טכנולוגיות חדשות ומודלים חדשים לתכנון ובניית מבנים. שימוש בטכנולוגיות ובתהליכי ייצור חדשניים ברי קיימא כמו: פאנלים סולאריים, תאי דלק חדשים, ומערכות אנרגיה ניתנות למחזור, יפחיתו את ההשפעה הסביבתית של הבנייה ויקדמו את קיומם ארוך הטווח של המבנים והתשתיות. בנייה רוויה כוללת פעמים רבות התייחסות לטיפול במים, כמו מערכות מים ממוזגות ומערכות ניתוח מים מתקדמות, למניעת זיהום וחסכון בשימוש במים. כמו כן, מעודדת את השימוש בצמחייה ירוקה ובכך מסייעת בשמירה על האיזון אקולוגי.

ביעילות אנרגטית, צמצום משאבים, ועומדת בפני האתגרים הסביבתיים והחברתיים בעולם המשתנה בו אנו חיים.

השימוש בטכלונוגיות חדשות יבוא לידי ביטוי מראשיתו של תהליך התכנון: שימוש במידול מתקדם יאפשר דיוק מקסימלי ותיאום מושלם בין היועצים השונים הנדרשים לצורך תכנון המבנה.  לצוות התכנון היכולת להפחית את הזמן הנדרש לצורך הבנייה הלכה למעשה. כך שהעלויות יצטמצמו ולוחות הזמנים יתקצרו. תכנון טוב ואיכותי יוביל לביצוע ברמה גבוהה בצורה יעילה ואיכותית. באמצעות תכנון מדויק וירידה לפרטים נוכל גם להפחית את ההשפעה הסביבבתית של הפרויקט ולצמצם את משאביו. 

פוסטים אחרונים