בית ספר על-יסודי, גני תקווה

שיתוף פרויקט

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

מיקום וחזון לתכנון בית ספר:

קריית החינוך הינה גולת הכותרת של גני תקווה, מקום של גאווה אישית וקהילתית לישוב. בית הספר ממוקם במקום נגיש נוח ומשתף, בין העיר הישנה והחדשה. המטרה התכנונית הייתה שבית הספר ייצור את החוליה המקשרת בין חלקי העיר והקהילה ויממש את ערכי החזון הקהילתי של הלקוח. הקריה החינוכית כוללת פונקציות בית ספריות ופונקציות סמי-ציבוריות. לפונקציות הסמי-ציבוריות גישה ישירה מהרחובות העירוניים ומתוך בית הספר.

עקרונות תכנון בית ספר: 
מבנה בית הספר כולל שתי אונות: אונה מזרחית ואונה מערבית האונות נחלקות לבתי ספר דו גילים: ז-ח, ט-י, י”א-י”ב. לכל בית ספר חצר שכבתית סביב כל חצר שש כיתות וגרעין הכולל חדרי מורים וצוות. בית הספר בנוי עפ”י עקרונות הבניה הירוקה: על גגות בית הספר פנאלים סולאריים, חלקם גגות ירוקים וחלקם גגות חומים. עבדתי על הפרויקט משלביו הראשונים במסגרת עבודתי במשרד אליקים אדריכלים. הפרויקט זכה במקום הראשון בתחרות מוזמנים מטעם מועצה מקומית גני תקווה וכעת נמצא בשלבי ביצוע. הפרויקט מהווה דוגמה מצוינת לתכנון מבנה ציבור.

מידע נוסף שיעניין אתכם:

התכנון זכה במקום ראשון

סוג:

שטח:

עיר: