שיפוץ ספריה M21, לוד

שיתוף פרויקט

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

ניסוח הרציונאל של בית הספר כבית ספר חב”ד, הנושא את דגל עם הספר ואהבת המילה הכתובה  בבסיסו עומד העיקרון של חינוך כל תלמיד לגלות סקרנות ולהיות בר אוריין האוהב לקרוא ,לכתוב ,לשוחח ולהאזין על פי מוסכמות השפה העברית כמו גם הדגשים שהעלה הצוות: חיבור הילדים לעולם המילה והספר – אוריינות המילה הכתובה, חשיפה לספרי הקודש כמונגשים יחד עם ספרי החול, יצירת מרחבי עבודה, והנחיית קבוצה והנגשת הטקסט הכתוב לכל תלמיד והיכולת להביע רעיון או עמדה מול קהל המבוססים על טקסטים מקודשים. ספריית בית הספר היא “מרכז המשאבים” בבית הספר, חלק בלתי נפרד מבית הספר המשמשת כמעבדת לימוד ומאפשרת למידה מעמיקה ומרחיבה, מטפחת ומעודדת את הקריאה החופשית ואת הלמידה העצמית. הספרייה משמשת כמקום המפגש של מקורות תרבות ומידע לבין צרכני מידע .

הרצון שהילדים יהיו מוקפים בספרים נובע מהצורך ומתן מענה לאוכלוסייה מגוונת כדי לחזק ולתרגל שטף ודיוק בקריאה כבר מהגיל הצעיר עד להבנת המסרים בגלויים והסמויים שבטקסט. התלמידים ירכשו במקביל מיומנויות כתיבה כך שגם הם יביעו עצמם דרך המילה הכתובה ויהפכו הם לסופרים צעירים כתפיסה עקרונית וחיקוי של מודלינג.
סיוע והשתלבות בהגשמת תכנית הלימודים, תוך הרחבה והעמקה של החומר הנלמד בכיתה.
· סיוע בפיתוח יכולת ההבעה בכתב ובעל פה על ידי טיפוח ועידוד הקריאה וחינוך לקריאה חופשית.
· הגשמת יכולות התלמידים, ברמות השונות, ללימוד עצמי, תוך שימוש במקורות מידע מגוונים.
· ספריית בית הספר שותפה בתהליך של הקניית הידע הלימודי על ידי כך שהיא מאפשרת לתלמיד להכיר כלים לאיתור מידע בכל התחומים הנלמדים בתכניות הלימודים.
· ספריית בית הספר היא מעבדת לימוד, שבה התלמידים לומדים כיצד ללמוד. תפקידה לפתח את יכולתו של התלמיד לקרוא, לכתוב, להאזין, להתבונן, לחשוב ולפעול מתוך בחירה, ולהפעיל שיקול דעת והסקת מסקנות בדרך לוגית
· ספריית בית הספר מתווכת מידע בין תלמידי בית הספר והמורים ובין עולם המחקר המספק מידע וכמעבדת לימוד להקניית מיומנויות מידע ומיומנויות ש  קורא מיומן

על ספריית בית הספר לספק צרכים של קריאה בשעת הפנאי ולא להזניח תפקיד חשוב זה או להשאירו רק בידי הספרייה הציבורית. כיום, על ספריית בית הספר להדגיש את הצורך בעידוד קריאה כאחד התפקידים החשובים והבסיסיים המוצעים בשירותיה: שעת סיפור, קריאה מונחית ועוד מהווים חלק בלתי נפרד מפעילויותיה של ספריית בית הספר.

כל אלו משרטטים קו עיצובי מובהק המבקש להשתמש בפשטות החומר והצורה, תוך גריעה והוספה, של חומר וצורה: ספרים, הדומים, אנשים. הילד כחלק מעולם הספרים, עולם ספר משל עצמו הביא את אישיותו ככרך נוסף בתוך ספרייה עמוסת ספרים מיוחדים. יצירת מוטיב מרכזי המאפשר שיטוט, חורי הצצה, חשיפה והסתרה, יצירת מרחב חיצוני ופנימי,  ישיבה בתוך נישות בין המדפים, ככאלו העוטפים את התלמיד, והופכים אותו כחלק מנוף המקום: עוד ספר ייחודי במרקם רב העוצמה של יתר הספרים האנושיים הקיימים בחלל.

מידע נוסף שיעניין אתכם:

סוג:

שטח:

עיר: