תפקיד האדריכל בבנייה רוויה

בנייה רוויה

תפקידו של אדריכל בפרויקט בנייה הינו תכנון ועיצוב המבנה בהתאם לצרכיו של מזמין השירות ולפקח שהבנייה בפועל נעשית בהתאם לתכנון המפורט. האדריכל  הוא זה האמון על רישוי המבנה והיתרי הבנייה והוא מתווך ומייצג את המזמין אל מול הוועדה המקומית. בניגוד לפרויקטים של בניה פרטית, בפרויקטים של בנייה רוויה – האתגרים שונים ועבודתו של האדריכל נדרשת […]