Project Description

עיצוב מוצר טבעת

תיאור הפרויקט

בפרויקט בחרתי להתייחס לטבעת הנישואין כאובייקט אשר השימוש בו בתוך פולחן דתי

וחברתי טוע את רובו ככולו במשמעות סמלית, טקסית – הטבעת, מתכתית, עשויה חומר אחד. העיגול

המושלם- מסמנים את השאיפה לשלם ולמושלם. מולם אני מציבה את מערכות היחסים כפי שאנו חיים אותן

במציאות. את חיי היומיום של הנישואין מול טקס החתונה והאירוסין.

תהליך הייצור של טבעות מציב אותן נטועות על גזע אחד. על בסיס משותף. אילן של יחסים. הייצור

התעשייתי, השכפול, אותם אני רואה כמראה לפניה של חברה המייצרת פרוטוטיפים של אנשים ויחסים,

תבניות אליהן אני מתבקשים לצקת את עצמנו. את חיינו. בפרויקט בחרתי להתערב בתהליך זה, לפגום בו,

ובשלמות האובייקטים שהוא מייצר. דרך פעולות של גריעה או הוספה ביקשתי להחזיר את הסינגולריות של

כל טבעת, לייצר מגוון ושוני, ובכך לסמן את השאיפה לשלמות משוכפלת כמשקל עודף על הטבעת ועל מה

שהיא מייצגת.

Comments

comments