Project Description

תכנון ביתן לתערוכה

מאפייני הביתן:

בעידן העכשווי אדריכלות נוטה לעסוק בצורה, בויזואלי ובייצוג. המסרים הויזואלים הרבים להם אנו נחשפים בחיי היומיום יוצרים עומס נפשי ורגשי וגורמים לנו לניוון החושים האנושיים. חשוב לנו להעניק למבקרים בתערוכה חוויה בלתי נשכחת שתעבוד בכל חמשת החושים ולא רק במימד ויזואלי. הביתן עוסק בשאלות של חלל ורגש לצד שאלות של חומר וחושים. ברצוננו להדק את הקשר שבין הביתן המוצע למקום כך שעיצובו יצמח מתוך המקום, היכל התרבות בעיר תל- אביב. 

שימוש במודולים ומסגור החלל:

כיכר התרבות מהווה מקום מרכזי בהוויה העירונית התל-אביבית. עיצוב הכיכר מדוייק וכולל התייחסות נפלאה לחניון תת-קרקעי. הגיחות של המבקרים מן הקרקע מאופיינות באלמנטים ממוסגרים. אלמנטים אלה חוזרים על עצמם בפרטים נוספים כמו: חלוקה גיאומטרית של תקרת חלל הכניסה להיכל התרבות, חלוקה של ויטרינות ואף מהווים מוטיב חזרתי בפיתוח הכיכר (בריכת השיקוף ועיצוב הגן). לקחנו את אפקט המסגור כמוטיב חזרתי גם בביתן שלנו. 

שימוש בחומרים וטקסטורות עשירות:

עיצוב הכיכר עושה שימוש בטקסטורות וחומרים עשירים. החומר מהווה חלק אינטגרלי מהתפיסה החושית של החלל. נעשה שימוש בצבעוניות עשירה ובחומרים המשדרים חמימות ובחומרים המשדרים ניקיון ושקט. התייחסות לחומרים ולטקסטורות יבואו לידי ביטוי בתכנון הביתן כחלק מהחוויה אותה אנו מנסים להעביר.

 

פרטי הפרויקט:

  • סוג: ביתן לתערוכה בהיכל התרבות
  • שטח: 18 מ”ר
  • עיר: תל-אביב

 

Comments

comments