Project Description

עיצוב שערי הטכניון

תיאור הפרויקט

קריית הטכניון היא סביבה אקדמית יחידה מסוגה בארץ. מיקומה על צלע הר הכרמל מכתיב את אופיו של הקמפוס, הטובל בירק וצופה לנוף ים. עם זאת, הסביבה ההררית מעצבת גם את אופי התנועה בקמפוס, שהמסלולים בו ארוכים ולעתים משופעים מאוד, והוא מתוכנן בדגש על הנוסעים ברכב. שערי הקמפוס הם דוגמה טובה לתכנון זה. בתחרות זו התבקשנו לעצב מחדש את שערי הקריה – שתי נקודות מפתח במערכת התנועה של הקמפוס. לנקודות אלו מתנקזות כל הדרכים, ולכן בחרנו לנצל הזדמנות זו כדי לגעת בנושא התנועה בקמפוס בכלל. הפרויקט בשיתוף אדר’ לירון קורן קולגה אהובה והוגש במסגרת תחרות לתכנון שערי הטכניון מטעם עמותת האדריכלים.

פרטי הפרויקט

  • סוג הפרויקט: תכנון שערי הטכניון ופיתוח נופי
  • גודל הפרויקט: 5000 מ”ר
  • עיר: חיפה

Comments

comments